KONTAKT

Kontakt zum SHOSHIN-DOJO…

Mawashi-geri

SHOSHIN-DOJO im KSV Rosenow e.V.

Thomas Geese / Tino Geese,
Am Kiebitzberg 57,
19209 Lützow,

Tel.: 0177 / 3428798,
kontakt@shoshin-rosenow.de